Valg i Frankrig

Valg i Frankrig afholdes for at vælge en præsident og en nationalforsamling. Nationalforsamlingen har 577 deputerede, som vælges ved to runder i valgkredsene. Præsidenten vælges ved absolut flertal ved to valgrunder. Hvis ingen af kandidaterne opnår dette resultat, afholdes der en anden runde mellem de to bedste kandidater

Det franske valgsystem er et flertalssystem. Det betyder, at den vindende kandidat kun skal have flere stemmer end alle andre kandidater, og ikke nødvendigvis et flertal af alle de afgivne stemmer. Reglen om en tærskel på 5 % gælder også ved præsidentvalg og ved parlamentsvalg i anden runde. Det betyder, at hvis en kandidat ikke får mindst 5 % af stemmerne i første runde, er vedkommende udelukket, og stemmerne omfordeles til de resterende kandidater i henhold til andenpræferencerne

Det franske præsidentvalg afholdes altid på en søndag, den sidste weekend i april eller den første weekend i maj. Parlamentsvalg afholdes normalt den anden søndag i juni, men kan udskydes, hvis præsidenten opløser nationalforsamlingen og udskriver valg før tid

I Frankrig anvendes to-rundesystemet ved parlamentsvalg. Det betyder, at der er to afstemningsrunder, og at hver vælger kan afgive én stemme pr. runde. I første runde er alle kandidater, der får mere end 50 % af stemmerne, direkte valgt. Hvis ingen af kandidaterne får mere end 50 % af stemmerne, afholdes der en anden runde mellem de to bedste kandidater fra første runde. Den kandidat, der får flest stemmer i anden runde, erklæres som vinder.