Derfor skal man passe på i snestorme

En snestorm er en vintervejrsbegivenhed, der er kendetegnet ved kraftigt snefald. Snestorme opstår typisk, når en kold luftmasse støder sammen med en varm luftmasse, hvilket giver store mængder nedbør. Snestorme kan opstå, når en koldfront bevæger sig ind i et område med varm, fugtig luft, hvilket får fugten til at kondensere og falde som sne. Selv om snestorme kan forekomme overalt i verden, er de mest almindelige i områder, hvor kolde luftmasser hyppigt støder sammen med varme luftmasser, f.eks. på de mellemste breddegrader. Disse hændelser kan forårsage betydelige forstyrrelser i rejseaktiviteten og det daglige liv og udgøre en fare for menneskers og dyrs sundhed. Snestorme kan forårsage forstyrrelser i rejse- og dagliglivet samt skader på ejendom. I nogle tilfælde kan de endda være dødelige. Kraftigt snefald kan beskadige infrastrukturen, forårsage strømafbrydelser og føre til bilulykker. Desuden kan langvarig udsættelse for kolde temperaturer føre til hypotermi eller forfrysninger. Snestorme er derfor vigtige at være opmærksom på, især hvis man bor i et område, hvor de er almindelige.