Afskaf tingene du ikke længere bruger forsvarligt

Forbrugerisme har bragt et problem til verden, som alt andet lige også bliver håndteret dårligt af de øverstbefalende. Et overforbrug af elektronik, tøj, forbrugsvarer og så videre, har også ledt til at meget giftigt affald ender op i tredjeverdenslande, hvor det ikke bliver håndteret ordentligt. Det er noget man klassificere som miljøracisme, fordi man ikke tager højde for de mennesker, som kommer til at lide under dette.

Store områder med elektroniske apparater, som lækker giftige affaldsstoffer er ikke godt for miljøet generelt og specielt ikke for det område det er ramt af. Et lille opråb til dem, som bare går og forbruger og forbruger, og til dem som rent faktisk har mulighed for at sanktionere sådan nogle hændelser. Det handler altid om, hvor store virksomheder kan spare på omkostningerne, og det er i sidste ende altid mennesker og naturen der betaler for sådan noget.